A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye lapja, a Kapernaum a pusztaföldvári evangélikus templom ajtajáról készült fotóval jelent meg októberben.Örülünk annak, hogy többszáz kilométer távoslágból is meghallották a Nyitott templom éjszakájának üzenetét.

Fontos a marketing. Ezt már Martin Luther is tudta. Tételeit ezért nem tartotta a fiókban, hanem a kor "internetjén", a wittenbergi vártelmplom kapuján publikálta. Cálját ugyan nem érte el - az addig egységes nyugati keresztény egyházat nem sikerült megreformálnia -…

Hisszük, hogy a keresztény ember nem zárkózhat be hitének elefántcsont-tornyába. Ahogyan az első karácsony angyalai kimentek a pusztába az örömhírrel, úgy kell nekünk is sugáriznunk az emberek között - templomainkon kívül is - a jóhírt: hogy Krisztus meghalt és feltámadt,…