Katolikus testvéreinkkel együtt - a korábbi évek igen jól sikerült sorozataihoz hasonlóan - ismét megrendezzük az ökumenikus imahetet. Január 17-e és 20-a között minden este fél 6-kor közös istentiszteletet tartunk, ahol együtt énekelünk és imádkozunk, abban a hitben, hogy…

Hisszük, hogy a keresztény ember nem zárkózhat be hitének elefántcsont-tornyába. Ahogyan az első karácsony angyalai kimentek a pusztába az örömhírrel, úgy kell nekünk is sugáriznunk az emberek között - templomainkon kívül is - a jóhírt: hogy Krisztus meghalt és feltámadt,…