Hisszük, hogy a keresztény ember nem zárkózhat be hitének elefántcsont-tornyába. Ahogyan az első karácsony angyalai kimentek a pusztába az örömhírrel, úgy kell nekünk is sugáriznunk az emberek között - templomainkon kívül is - a jóhírt: hogy Krisztus meghalt és feltámadt,…