Bár már Pál apostol is írta, hogy "nem magunkat prédikáljuk, hanem a Jézus Krisztust", hadd mutassuk be istentiszteletünk igehirdetőjét. Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat Szabóné Mátrai Marianna, így ő prédikál az este 8 órakor kezdőd istentiszteleten két hét…

A Nyitott templom idei istentiszteletének vezérgondolata Péter első leveléből származott: "...mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá". Az oltáron ezt hirdették a feliratozott réglák is.Az istentisztelet liturgájában Lászlóné Házi Magdolna lelkész mellett a…

Hogy mitől lehet egy istentisztelet interaktív? Elsősorban attól, hogy a padokban ülők sem csak passzív szemlélői, hanem aktív résztvevői az eseményeknek.Mivel a tavalyi alkalom középpontjában Jézus azon kijelentése állt, hogy "Én vagyok az út, senki sem mehet az…