Az istentiszteleteket a gyülekezeti teremben tartjuk.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma)Ennek megünneplésére várunk mindenkit este 6-tól a katolikus plébániára, ahol nagypénteki istentiszteletet tartunk.…

Sokan talán nem is gondolják, hogy nagypéntek a legnagyobb ünnepeink egyike. Sőt, a protestáns egyházakban (így az evangélikusoknál is) sokan egyenesen a legnagyobb ünnepnek tartják. Ami igaz, az igaz: ekkor teljesedett be az írás és halt meg értünk, bűnös emberekért a Megváltó…